HÍREK
2020-03-28
Mosható szájmaszk értékesítésére partnereket keresünk!
 
Vásárlói tájékoztató
Az áruház üzemeltetője:

Fikó Fanni E.V.
2316 Tököl Fő Utca 11.
Tel: 06-70-6300-210
Adószám:68906951-1-33
Nyilv.sz: 52420605

Bankszámla szám:

Polgári Bank
61200278 15025126

Külföldről történő utalás esetén:
BIC kód: POLBHU22
IBAN szám: HU56 6120 0278 1502 5126 0000 0000
(kérjük, hogy az utalás teljes bank és kezelési költségeit vállalni szíveskedjenek, mert csak a számlán szereplő teljes összeg megérkezése után tudjuk a csomagot indítani!)

Szolgáltatásunkkal kapcsolatos kérdéseivel, problémáival forduljon hozzám bizalommal a fenti címen és telefonszámon munkanapokon 10-17 óráig, vagy írjon e-mailt a cserkeszruha@gmail.com címre!

A raktáron lévő termékeket legkésőbb 2 munkanapon belül, a gyártandó termékeket - ha az alapanyag rendelkezésre áll - 10 munkanapon belül útnak indítjuk. A gyártásnál előforduló esetleges torlódásokról, illetve alapanyag hiányról emailban tájékoztatjuk.


Tájékoztató az árainkról:

Áraink bruttó árak. Az árváltoztatás és a tévedés jogát fenntartjuk.
A termékeknél a Cserkészet működéséhez való támogatásunkat néhány esetben külön is jelezzük!

Csomagjainkat a Posta MPL futárszolgálattal küldjük.

Ha kis súlyú és kis terjedelmű terméket rendel, (pl. hímzett emblémák, gombokat, 2 darab nyakkendő, ing már nem fér bele !), akkor célszerű előreutalást választani, mert így a termékeket ajánlott levélként tudom feladni (ennek díja 900-1200 Ft, a mérettől függően) és ekkor utánvételes csomaghoz képest
1.300-1.600,- forintot tudnak vásárlóink megtakarítani!


      Szolgáltatás díja 2019.07.01-től:                                               

Sima csomag:                                           2 kg-ig     1.850,-Ft
5 kg-ig     2.000,-Ft
                                                            10 kg-ig     2.150,-Ft
                                                            20 kg-ig     2.700,-Ft

Utánvétel díja ( a fentieken felül )       
50.000 Ft-ig        650,-Ft
                                                    100.000 Ft-ig      1.050,-Ft
                                                      200.000 Ft-ig     1.350,-Ft
                                                   500.000 Ft-ig     2.050,-Ft
                                                    1.000.000 Ft-ig     3.300,-Ft
Ha a termék raktáron van (ezt Ön a terméknél látható kis doboz melletti számból láthatja) és a megrendelés interneten 14 óráig hozzánk megérkezik, (és utánvételt választott!), akkor a csomagot még aznap feladjuk és az MPL futár másnap kézbesítheti.

Ha előre történő banki utalást választott, akkor az összeg bankszámlánkon való megjelenését követően indul el a folyamat, ami akár több nap késedelmet is jelenthet!

A rendelt termékeket az ésszerűség szabályai szerint - a költségek minimalizálása érdekében - a lehető legkevesebb csomagban küldjük el, de fenntartjuk a jogot, hogy a rendelkezésre álló árukészlet függvényében a rendelés egyes részeit külön csomagban adjuk fel!


Tájékoztató az elállás jogáról:

Vásárlóinkat a 17/1999. (II. 5.) Kormány rendelet értelmében a következő jogok illetik meg:

A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.
A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a fenti elállási jogot
- olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
- hang-, illetve képfelvétel példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta.


Tájékoztató a jótállásról:

Vásárlóinkat a 151/2003. (IX. 22.) Kormány rendelet értelmében a következő jogok illetik meg:

A Magyar Köztársaság területén fogyasztói szerződés [Ptk. 685. § e) pontja] keretében értékesített, a rendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) e rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.
Semmis az a megállapodás, amely az e rendeletben foglaltaktól a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.
A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli, akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez (a továbbiakban: forgalmazó). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (a továbbiakban: fogyasztó).
Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a forgalmazót megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.

A jótállás időtartama egy év.
A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A forgalmazó köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt - külön kérés nélkül - jótállási jegyet átadni.
A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.
A jótállási jegyen fel kell tüntetni:
a) a forgalmazó nevét és címét,
b) a fogyasztási cikk megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá - ahol alkalmazható - azonosításra alkalmas részeinek meghatározását,
c) a gyártó és - külföldről származó termék esetén - az importáló nevét, címét,
d) a fogyasztót a jótállás alapján megillető jogokat, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit,
e) a vásárlás vagy az üzembe helyezés időpontját.
A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.
A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
a) a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját,
b) a hiba okát és a javítás módját,
c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,
d) a jótállás - a kijavítás időtartamával meghosszabbított - új határidejét.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Melléklet a 151/2003. (IX. 22.) Kormány rendelethez

(...)
19. távcsövek, látcsövek, mikroszkópok, teleszkópok, iránytűk, tájolók 10 000 Ft bruttó vételár felett;
(...)

Vissza
 
Adatkezelési nyilatkozat ÁSZF
Copyright © Dr PINTÉR Kft 2004 - 2020