Mind a(z) 2 találat megjelenítve

Honlapunkon az alábbi szabályzatban megjelenteknek megfelelő információk alapján készült emblémák találhatóak meg. ( kivéve a 8. Elsősegély vöröskereszt emblémája!!)

1 MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG A KÜLÖNPRÓBÁZÁS SZABÁLYAI és A KÜLÖNPRÓBÁK – 1. KÖTET 2018. 2 3 ”Kedves Cserkésztestvéreim! Ha már fogadalmat tettetek, folytathatjátok, hogy elérjétek a következő fokozatot, az első próbás cserkész fokozatát. Ehhez sok hasznos dolog alapjaival ismerkedtek meg. Az elsőpróbás cserkész jelvénye a szalag, rajta a cserkészjelszóval. Nincs cserkész, aki tovább akarna elsőpróbás cserkész maradni, mint ameddig föltétlen szükséges. Így olyan hamar, amilyen hamar csak tudtok, második próbás cserkészekké váltok. Ez kemény munkával jár: térképolvasással, portyázással, elsősegélynyújtással és sok más dologgal. A második próbás cserkész jelvénye a nyílhegy és a szalag együtt. Különpróbajelvényeket is szerezhettek hobbijaitokért.” Bi-Pi 4 Preambulum A Magyar Cserkészszövetség újjáalakulása óta több próbálkozás volt különpróbák megújítására. 2014 év elején a Szakágvezetők által egy szélesebb körű munka indult meg, melynek eredménye a 2016-ban közzétett ”Kísérleti Különpróba-rendszer” volt. Ezen kiadvány átdolgozása után elkészült jelen munka, a ”A különpróbázás szabályai” című kiadvány. A Szakágvezetők felügyeletével szerkesztett, az OT javaslatára, az OVTT által jóváhagyott jelen hatályos szabályrendszer mellett a kritériumlista ideiglenes jellengű, abból a célból, hogy a használatából adódó tapasztalatokat évente összegyűjtsük, és folyamatos módosításával reflektáljunk az alkalmazó cserkészek igényeire, mely munkára a Magyar Cserkészszövetség minden tagjának együttműködését várjuk! A különpróbázás ”szabályzati” része mellé két melléklet készül. E két kötetből most az első, az Általános Különpróbák csoportja került a szabályzat mellé. A második kötetben pedig a Szakágak és a Lelkiségi mozgalmak különpróbái lesznek megtalálhatók. Célunk a megújítás volt, a hagyományok megtartása mellett. Épp ezért felhasználtuk az MCSSZ 1933-as Különpróba Szabályzatát, az 1998-as Különpróbarendszer tervezetet, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség (Rauch Károly) ”Különpróbák” füzetet valamint az MCSSZ ”Keresztes-féle” próbarendszerét, ezen felül a szakágak hagyományait, sajátosságait és igényeit. A használathoz kívánok a szerkesztők nevében: Jó munkát! Jászberény, 2018.02.27. Vidovich Kálmán cst csapatparancsnok 298. Lehel vezér cserkészcsapat Országos Kerékpáros Szakvezető 5 A Különpróbázás Szabályai Általános rész

1§ (1) A különpóbák alatt értjük a cserkészethez kapcsolódó vagy a cserkészethez közel álló különböző ismeretekből – a cserkészpróbák anyagán felül vagy mellett – a cserkész egyéni érdeklődésének, tehetségének, elképzelésének megfelelően 1-1 témában jobban elmélyedve egyéni és közös képzések valamint önálló munka, vagy kutatás révén megismeri azokat a szakmákat, vagy területeket, amelyekben azután alapos elméleti és gyakorlati munkával az átlagon fölüli jártasságra tesz szert, majd ezekről számot ad.

(2) Mivel minden ilyen jellegű tevékenységhez jelentős idő kell, így egy különpróba ismeretanyagának elsajátítására, illetve az erre történő felkészüléshez, legalább 40 óra (ami lehet hetente látogatott szakkör, hétvégi alkalom, tábor egy része) szükséges. A szakági különpróbák ettől eltérhetnek.

(3) A különpróbázás további feltételei:

a.) A különpróbázó legalább 12 éves legyen.

b.) A különpróbázólegalább két (csapat)táborban volt már.

c.) A különpróbázó teljesítette az I. próba követelményeit.

(4) Egyes különpróbák a fentiektől szigorúbb feltételeket szabhatnak meg.

2§ (1) Különpróbát csak cserkésztiszt – minimum segédtiszti képesítésű vezető – vehet ki.

(2) Különpróbára történő felkészítést vezethet az a őrsvezető, aki az adott különpróbával rendelkezik, vagy az a fogadalmat tett, legalább 16 éves cserkész aki az adott különpróbával rendelkezik.

(3) Különpróbát bizonyos esetekben nem cserkész, ún. külsős szakértő is lebonyolíthat, az (1) bekezdésben meglelölt cserkésztiszt felkérésére, illetőleg felügyeletével. Külsős szakértő alatt értendő az a 18 éven felüli személy, aki az adott területen bizonyítottan szakismerettel rendelkezik. (pl technikatanár az asztalos különpróbát; vagy pénzügyi szakember a pénzügyi különpróbát) A nem cserkész szakemberek bevonása a próbáztatásba a csapatban a különpróbáztatásért felelős tiszt (segédtiszt) felelőssége.

(4) A szakági különpróbák kritériumai és felkészítései más kereteket is meghatározhatnak.

3§ A különpróbajelvény kiérdemlése értékelhető teljesítményt igényel. Azaz meg kell mutatnia a jelöltnek, hogy egy-egy – a választott különpróba tárgyköréhez tartozó – területen jártasságot – elméleti és gyakorlati ismereteket – szerzett.

4§ A különpróbák elméleti és gyakorlati részből állnak, mindkettő rész egyaránt fontos, de különpróbánként eltérő arányúak lehetnek. Így bár vannak elméleti és gyakorlati különpróbák, az elméleti különpróbáknak is van gyakorlati és a gyakorlati különpróbáknak is van elméleti része.

5§ Mivel minden különpróba letétele elismerést érdemel, így a jelvények átadását is egy-egy nagyobb cserkészközösségi összejövetel alkalmával, ünnepélyes keretek között adják át, nem pedig a próba sikeres letételekor.

6§ A gyűjtőpróbák (1)Az első öt és minden további öt külonpróba letétele után külön név és jelvény illet meg a különpróbát letevő cserkészt. (2) A jelvények rajza a névvel kapcsolatos; helyettesítik a letett próbak jelvényeit és a bal ingzseb felett viselendők, méretük 7 35mm széles és 45mm magas. A gyűjtőpróba jelvényekből mindig csak a legmagasabb fokozat viselhető. Egyben a gyűjtőpróba jelvény felvarrásakor a különpróba jelvényeket le kell fejteni, hogy az újabb öt jelvénynek legyen helye.

5 különpróbás cserkész neve: Hangya cserkész;

10 különpróbás cserkész neve: Bagoly cserkész;

15 különpróbás cserkész neve: Ezermester cserkész;

20 különpróbás cserkész neve: Fehér holló cserkész;

25 különpróbás cserkész neve: Turul cserkész.

(3)A Hangya és Bagoly jelvényeket a csapatparancsnok, az Ezermester jelvényt a Körzetparancsnok – vagy ennek hiányában a Kerületi Vezetőtiszt – adja át, a Fehér holló jelvényt a Kerületi Vezetőtiszt, míg a Turul csekrész jelvényt az Országos Vezetőtiszt adja át.

7§ A Magyar Cserkészszövetség kiválasztott öt, a cserkészéletben igen fontos különpróbát, és megkívánja azt, hogy minden letett 5 különpróbából 1 ezek közül valamelyik legyen.

Ez az öt fontos különpróba a következő:

elsősegély,

szakács,

tájékozódó,

szállásmester,

tűzrakó.

8.§ A különpróbák jelvényei.

(1) Az általános különpróbák jelvényei 33 mm átmérőjű, 2mm szélességben pirossal szegett körben cserkészing színű alapon hímzett különféle grafikák, a próba leírásokban megtalálható módon.

(2) A szakági különpróbák jelvényei azonos méretűek, azaz 33 mm átmérőjűek 2mm szegéssel, de a jelvények grafikai és színösszeállítását a szakág határozza meg.

(3) A különpróba jelvényeket a bal ingújjon viseljük, 3 jelvényt egy sorban, a vállvarrás és a I-II-III próbajelvények közötti helyen.

(4) A gyűjtőpróbajelvények viselése a segédtisztek és a tisztek részére ajánlott (amennyiben természetesen az adott mennyiségű különpróbát megszerezték korábban).

9.§ Jelen Szabályzat mellékleteként megtalálható az általános különpróba követelményeinek rövid felsorolása, kritériumlistája.

10.§ A különpróbákra vonatkozó hozzászolásokat, a https://goo.gl/gAMis9 linken lehet megtenni. 11.§ A különpróba szabályzat mellékletben található kritériumsor legalább kétévente felülvizsgálandó.

 1. § Záró rendelkezések (1)Jelen szabályozás hatálybalépése: 2018.03.01. (2)Köszönet és hála annak a sok lelkes cserkésztestvérnek, aki e munkában – a legkisebb részben is – részt vett. A Különpróbák – 1. kötet A szabályrendszer, valamint a jelen melléklet tartalmazta különpróbák közreadásában, kidolgozásában a kor követelményeihez alakításában résztvettek: Báró Anna st (298), Békési Péter st (298), Berkó Boglárka st (298), Bognár-Petőváry Zalán őv (16); Buck Miklós st (298), Csanády Dávid (205), dr. Constantinovits-Csóka Sarolta st (832), Demeter Sándor (298), Fábián Dóra (298), Fábián Laura st (298), Fábry Nóra st (25), Gerő Péter cst (433.), Gerőcs Zoltán őv (298), Hegedűs Gábor st (298), Hegyi Márton st (431), Hoványi Márton st (2), Ilonka Zsófia (298), Kohári-Nagy Boglárka őv (298), Kovács Árpád st (25), Kovács Rita st (298), Kovács Krisztián (105), Kun Botond st (433), Kundrák Klaudia Réka őv (298), Kuti Veronika st (1604), Lammel Balázs (25.), Markolt Péter (1001.), Mizsei Zoltán (298), Muhari Fruzsina kcsőv (298), Muhari Laura őv (298), Muhari Máté őv (298), Nagy Gábor őv (550), Nagy Zsigmond (25.), Ronkay János Péter st (293), Sárga Csaba őv (118), Solymosi Balázs cst (205), Springler Bence st. (1227), Surján Kinga őv. (433), Szabó Gergely őv (298), Szálkai Petra őv (298), Szatmári Petra őv (298), Szatmári Nóra st (298), Szálkai Ádám (298), Szöllősy Vágó János cst (96), Sztrakay Ferenc Balázs cst (173), Taczman András st (298), Tarjáni Zoltán st (298), Tárkányi Botond cst (1108), Techet Gábor st (433), Vas Gábor mb őv (298), Vidovich Kálmán cst (298). Ware Áron vcsst (126) és még sokan mások általunk – s talán önmaguk által is – ismeretlenül. Lektorálta: Győry János st (196) Ronkay János Péter st (293) Szerkesztette: Vidovich Kálmán cst. (298)

Tartalom

 1. Zenész ………………………………………………………………………
 2. Népdalos …………………………………………………………………..
 3. Villanyszerelő……………………………………………………………
 4. Kerékpáros ………………………………………………………………
 5. Tolmács ……………………………………………………………………
 6. Tájékozódás ……………………………………………………………..
 7. Csillagász ………………………………………………………………….
 8. Elsősegélynyújtó .………………………………………………………
 9. Olvasó ………………………………………………………………………
 10. Céllövő ……………………………………………………………………
 11. Cserkésztörténész ……………………………………………………
 12. Motorszerelő …………………………………………………………..
 13. Helyi idegenvezető …………………………………………………..
 14. Túlélő ……………………………………………………………………..
 15. Mesterküzdő …………………………………………………………..
 16. Modellező ……………………………………………………………….
 17. Sportoló ………………………………………………………………….
 18. Szónok ……………………………………………………………………
 19. Szentírásismeret ……………………………………………………..
 20. Horgász ………………………………………………………………….
 21. Pénzügy ………………………………………………………………….
 22. Csomózó …………………………………………………………………
 23. Rádiós …………………………………………………………………….
 24. Tűzrakó ………………………………………………………………….
 25. Szakács …………………………………………………………………..
 26. Szállásmester ………………………………………………………….
 27. Gombász …………………………………………………………………
 28. Kommunikáció és helyesírás ……………………………………
 29. Asztalos ………………………………………………………………….
 30. Fűszerkertész ………………………………………………………….
 31. Gyógynövénykertész ……………………………………………….
 32. Egerészölyv …………………………………………………………….
 33. 3 Sastoll…………………………………………………………………..
 34. Jogi ismeretek …………………………………………………………
 35. Fényképész ……………………………………………………………..
 36. Könyvkötő ………………………………………………………………
 37. Cukrász ………………………………………………………………….
 38. Teljesítménytúrázó ………………………………………………….
 39. Házimunkás ……………………………………………………………
 40. Időjelző …………………………………………………………………..
 41. Rajzoló – Festő ………………………………………………………..
 42. Szabó ………………………………………………………………………
 43. Bélyeggyűjtő ……………………………………………………………
 44. Kürtös …………………………………………………………………….
 45. Titkár – Irodista ………………………………………………………
 46. Madárvédő ……………………………………………………………..
 47. Úszó ………………………………………………………………………..
 48. Tűzoltó ……………………………………………………………………
 49. Jeladó ……………………………………………………………………..
 50. Egyházszolgálat ………………………………………………………
 51. Mentő ……………………………………………………………………..
 52. Lakatos …………………………………………………………………..
 53. Vízitúra …………………………………………………………………..
 54. Erdész …………………………………………………………………….
 55. Geológus …………………………………………………………………
 56. Jamboree ………………………………………………………………..
 57. Színész ……………………………………………………………………
 58. Videós …………………………………………………………………….
 59. Pék …………………………………………………………………………
 60. Honismereti …………………………………………………………….
 61. Atléta ……………………………………………………………………..
 62. Néptánc …………………………………………………………………..

Cserkész Felvarrók

51. különpróba- mentő

650 Ft